Spájame stred Slovenska s Českom!

Kvôli neustále rastúcemu dopytu po spojení s Českom, sme sa rozhodli spustiť   novú linku, ktorá by vytvorila možnosť cestovať zo stredu Slovenska do stredu Čiech.

Nakoľko má táto linka cca 700km,  z hľadiska efektívnosti sme vybrali na trase hlavné české mestá: Plzeň – Praha  – Brno a na Slovensku bude trasa paralelná s linkou Bratislava-Rimavská Sobota , ktorú už veľmi dobre poznáte 🙂

Tešíme sa, že rozširujeme našu ponuku , chceme cestujúcim z horšie dostupných miest poskytnúť  priame spojenie do českých metropol.

Veríme, že nová linka Rimavská Sobota-Plzeň bude prínosom a budete ňou radi cestovať ! 🙂