Diaľkové linky

Minerálka zdarma

WC

Wifi

Noviny a časopisy zdarma

Od 28.8. premávame na trase Bratislava – Trnava – Nitra – Zlaté Moravce – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – Rimavská Sobota. Cestovný poriadok si môžete stiahnuť na nasledovných odkazoch: