Diaľkové linky

Minerálka zdarma

WC

Wifi

Noviny a časopisy zdarma

Nová linka do Liberca je už pripravená, spustíme ju akonáhle sa ustáli situácia skrz Covid-19.